Gode seertall for Truls
PLAN-B TV er stolte over å være en av bidragsyterne til at TV2-gruppen står igjen som den klare vinneren etter mars måned med sitt beste resultat for denne perioden på fire år.

DN.no kan melde at TV2 på sine reklamekanaler i mars opplevde en økning i seerandelen på 4,3 prosentpoeng målt mot samme tid i fjor. Veksten har vært særlig sterk på hovedkanalen der økningen er på 2.6 prosentpoeng.

De melder videre at det har vært en generell vekst i ukedagene og særlig markant har veksten vært på onsdagene. Et av programmene som har bidratt spesielt til dette, skriver DN.no, er vår produksjon Truls – Oppdrag Hurtigruten som i sine seks første  av i alt åtte episoder kan vise til et snitt på over 700 000 seere medregnet seing i opptak.

Tall hentet fra analyseverktøyet Advantedge viser at det er en relativt jevn kjønnsfordeling blant programmets seere, men med en liten overvekt av kvinner på gjennomsnittlig 55%. Aldersmessig har programmet truffet en bred målgruppe med høyest representasjon i aldersgruppen 40-49.

PLAN-B TV er svært fornøyd med den gode responsen seerne har gitt oss på vår aller første programserie.

AKTUELT