PLAN-B har fått nye nettsider og ny visuell profil
Vi har den siste tiden utvidet vår virksomhet og som en naturlig konsekvens av dette har vi fornyet vår visuelle identitet.

Designbyrået Tangram har stått bak utvikling av både visuelle profil og ny nettside og vi er svært fornøyd med resultatet. Siden vil fungere som en samlende møteplass for all vår virksomhet som blant annet PLAN-B TV og PLAN-B Storylab.

Vi håper disse endringene bidrar til å føre eksisterende kunder og nye besøkende nærmere oss og at dere på denne måten blir bedre kjent med PLAN-Bs profiler og ansatte og hvordan vi jobber.

AKTUELT